Sütik kezelése a weboldalon

Mik azok a Sütik (cookie-k)?

A cookie egy kisméret? fájl, mely csak bet?ket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszk?zén tárolható. A Süti egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a b?ngész?nek, majd a b?ngész? visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A Sütik ?passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

Mire használhatóak a Sütik?

Ezek a fájlok lehet?vé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszk?zének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszer?bb b?ngészést biztosítanak, és el?segítik, hogy a weboldal a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek k?zé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelel?en alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának meg?rzése mellett.

Milyen Sütiket használunk?

Az oldal kétféle sütit használ: id?szakos és állandó sütiket. El?bbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett id?szak végéig vagy az alkalmazás (b?ngész?) bezárásáig maradnak a felhasználó eszk?zén. Az állandó Sütik pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális t?résükig) vannak jelen a felhasználó eszk?zén.

Mire használják a Sütiket a weboldalalak?

Egy látogatás során a weboldal a k?vetkez? célból helyezhet el Sütiket a felhasználó Internetezésre használt eszk?zén:

 • Weboldal teljesítménymérés
 • B?ngészés-elemzés
 • Geotargeting
 • Feliratkozási szokások mérése

Tartalmaznak a Sütik személyes adatokat?

A legt?bb süti hatékony m?k?déséhez semmilyen személyes jelleg? adat nem szükséges. Ennek megfelel?en az esetek d?nt? t?bbségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A Sütik használata során ?sszegy?jt?tt személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megk?nnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.

A Sütik t?rlése

A weboldalak eléréséhez használt b?ngész?programok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszk?zre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a Sütik automatikus kezelését a b?ngész? blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszk?zre Sütit küldtek. A Sütik kezelésére vonatkozó információk a b?ngész? beállításai k?z?tt találhatóak. Fontos tudni, hogy a Sütik használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak m?k?dését.

Miért fontosak a Sütik az interneten?

A Sütik az Internet hatékony m?k?désének k?zponti elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes b?ngészéshez, az általuk megismert igények és érdekl?dési k?r?k révén. A Sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A Sütik korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy ?n t?bbé nem kap online reklámokat; mind?ssze annyit ér el ezzel, hogy a megjelen? reklámok nem veszik figyelembe a b?ngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdekl?dési k?réhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével):

 • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése.
 • A felhasználó érdekl?dési k?re szerint kialakított ajánlatok.
 • Jelszavak megjegyzése.
 • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi sz?r?k megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók).
 • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszer? korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon.
 • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése.
 • Analitikai jellemz?k mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a let?lt?tt tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keres?n keresztül, k?zvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt.

Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényez?k

A Sütik NEM vírusok! A Sütik egyszer? sz?veg típusú formátumot használnak, nem kódrészletekb?l állnak, így nem futtathatók automatikusan. K?vetkezésképp, nem másolhatók és nem feleltethet?k meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthet?ek programoknak (így vírusoknak sem).

A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási el?zményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelel?en számos antivírus program a Sütiket folyamatosan t?rlésre ítéli a kül?nféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idej? védelem, stb.) során. általában a b?ngész?kben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehet?vé teszik adott oldalak által elhelyezett Sütik szint? elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus t?rlése mellett.

A Sütikhez kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások: Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden Internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a Sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a Sütiken keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a b?ngész? k?z?tt mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a Süti által tárolt információk lek?vethet?k. Amennyiben a b?ngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül t?rténik (pl. megfelel? titkosítással nem rendelkez? WiFi hálózat), úgy a támadás valószín?sége jelent?sen megn?. További –Sütik felhasználásán alapuló – támadási felületet szolgáltathatnak a Sütik szerver oldali beállítási hiányosságai. Ha egy weboldal nem k?veteli meg a b?ngész?t?l, hogy az kizárólag kódolt csatornán keresztül kommunikáljon, úgy a támadók ezt a biztonsági rést kihasználva információkat nyerhetnek ki a sütikb?l. A támadók a kinyert adatokat más weboldalakhoz való – illetéktelen – hozzáféréshez használhatják fel. Emiatt lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelel?bb személyes adatvédelmi módszert.

Tanácsok a Sütiken alapuló biztonságos és felel?sségteljes navigáláshoz: Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A Sütik teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszer? oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a Sütik engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan b?ngészéshez:

Szabja személyre a b?ngész? beállításait a Sütikre vonatkozóan úgy, hogy azok használata az ?n számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha számítógépét csak ?n használja, úgy hosszabb lejárati id?t is beállíthat a b?ngészési el?zmények r?gzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a b?ngész? által megjegyzett adatokat minden használatot k?vet?en t?r?lni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a t?rlést). Ezáltal lehet?sége van arra, hogy biztonságos keretek k?z?tt látogasson meg olyan oldalakat, melyek Sütiket helyeznek el a számítógépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen véd? szoftverek valós id?ben figyelik a b?ngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván bet?lteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok bet?ltését). Ennek a szolgáltatásnak k?sz?nhet?en a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. éppen ezért fontos, hogy b?ngész?je és antivírus programja is mindig az elérhet? legfrissebb verziójú legyen.

A támadások jelent?s hányada a b?ngész? biztonsági résein keresztül t?rténik. Minél régebbi verziójú egy b?ngész?, annál t?bb ilyen gyenge pont található meg benne.
Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetk?zi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvet? m?k?dési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud b?ngészni az Interneten.

Fontos tudni, hogy a Sütik tiltása nem jelenti azt, hogy ?n t?bbé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon.
A széles k?rben használt b?ngész?programokban elérhet? olyan beállítás, amely lehet?vé teszi adott Süti permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép Sütiket. A Sütik letiltása nyomán akár az is megt?rténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon.

Manapság már minden széles k?rben használt b?ngész? lehet?séget kínál a Sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a b?ngész?ben rendszerint az ?Opciók” vagy ?Beállítások” menün belül találhatók.